Phiếu khảo sát đánh giá sự Hài lòng của Khách hàng

Cuộc khảo sát sẽ giúp S Beauty cải thiện dịch vụ tốt hơn trong tương lai.

    Câu trả lời và thông tin của Quý khách sẽ hoàn toàn được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Chúng tôi cam kết không chia sẻ bất cứ thông tin nào với một bên thứ ba hoặc sử dụng cho các mục đích khác.